• Mazda3 SD LUXURY 1.5L Đỏ Soul Red Crystal
   • Động cơ 
    Công suất cực đại 
    Mô men xoắn cực đại

   • 1496 cc
    110 HP/6,000 rpm
    144 Nm/4,000 rpm

   • 678.000.000 VNĐ

    Ước tính giá đầy đủ

   • Mazda3 SD LUXURY 1.5L Xám Machine Grey và Trắng Snowflake White Pearl
   • Động cơ 
    Công suất cực đại 
    Mô men xoắn cực đại

   • 1496 cc
    110 HP/6,000 rpm
    144 Nm/4,000 rpm

   • 673.000.000 VNĐ

    Ước tính giá đầy đủ

   • Mazda3 SD 1.5L Tiêu chuẩn
   • Động cơ 
    Công suất cực đại 
    Mô men xoắn cực đại

   • 1496 cc
    110 HP/6,000 rpm
    144 Nm/4,000 rpm

   • 669.000.000 VNĐ

    Ước tính giá đầy đủ

   • Mazda3 SD PREMIUM 2.0L Tiêu chuẩn
   • Động cơ 
    Công suất cực đại 
    Mô men xoắn cực đại

   • 1998 cc
    153 HP/6,000 rpm
    200 Nm/4,000 rpm

   • 750.000.000 VNĐ

    Ước tính giá đầy đủ

   • Mazda3 SD PREMIUM 2.0L Xám Machine Grey và Trắng Snowflake White Pearl
   • Động cơ 
    Công suất cực đại 
    Mô men xoắn cực đại

   • 1998 cc
    153 HP/6,000 rpm
    200 Nm/4,000 rpm

   • 754.000.000 VNĐ

    Ước tính giá đầy đủ

   • Mazda3 SD PREMIUM 2.0L Đỏ Soul Red Crystal
   • Động cơ 
    Công suất cực đại 
    Mô men xoắn cực đại

   • 1998 cc
    153 HP/6,000 rpm
    200 Nm/4,000 rpm

   • 758.000.000 VNĐ

    Ước tính giá đầy đủ

   • Mazda3 HB 1.5L Tiêu chuẩn
   • Động cơ 
    Công suất cực đại 
    Mô men xoắn cực đại

   • 1496 cc
    110 HP/6,000 rpm
    144 Nm/4,000 rpm

   • 699.000.000 VNĐ

    Ước tính giá đầy đủ

   • Mazda3 HB 1.5L Xám Machine Grey và Trắng Snowflake White Pearl
   • Động cơ 
    Công suất cực đại 
    Mô men xoắn cực đại

   • 1496 cc
    110 HP/6,000 rpm
    144 Nm/4,000 rpm

   • 703.000.000 VNĐ

    Ước tính giá đầy đủ

   • Mazda3 HB 1.5L Đỏ Soul Red Crystal
   • Động cơ 
    Công suất cực đại 
    Mô men xoắn cực đại

   • 1496 cc
    110 HP/6,000 rpm
    144 Nm/4,000 rpm

   • 707.000.000 VNĐ

    Ước tính giá đầy đủ

  • Đăng ký lái thử Đăng ký lái thử

   Mua xe trả gópMua xe trả góp

   Mua xe trả gópYêu cầu báo giá

   • new mazda cx-5 signature premium 2wd
   • Động cơ 
    Công suất cực đại 
    Mô men xoắn cực đại

   • 2488 cc
    188 HP/5700 rpm
    251 Nm/3250 rpm

   • 1.019.000.000 VNĐ

    Ước tính giá đầy đủ

   • NEW MAZDA CX-5 PREMIUM
   • Động cơ 
    Công suất cực đại 
    Mô men xoắn cực đại

   • 1998 cc
    153 HP/6,000 rpm
    200 Nm/4,000 rpm

   • 989.000.000 VNĐ

    Ước tính giá đầy đủ

   • NEW MAZDA CX-5 LUXURY
   • Động cơ 
    Công suất cực đại 
    Mô men xoắn cực đại

   • 1998 cc
    153 HP/6,000 rpm
    200 Nm/4,000 rpm

   • 949.000.000 VNĐ

    Ước tính giá đầy đủ

   • NEW MAZDA CX-5 DELUXE
   • Động cơ 
    Công suất cực đại 
    Mô men xoắn cực đại

   • 1998 cc
    153 HP/6000 rpm
    200 Nm/4000 rpm

   • 899.000.000 VNĐ

    Ước tính giá đầy đủ

   • new mazda cx-5 signature i- premium 2wd
   • Động cơ 
    Công suất cực đại 
    Mô men xoắn cực đại

   • 2488 cc
    188 HP/5700 rpm
    251 Nm/3250 rpm

   • 1.069.000.000 VNĐ

    Ước tính giá đầy đủ

   • new mazda cx-5 signature premium awd
   • Động cơ 
    Công suất cực đại 
    Mô men xoắn cực đại

   • 2488 cc
    188 HP/5700 rpm
    251 Nm/3250 rpm

   • 1.149.000.000 VNĐ

    Ước tính giá đầy đủ

  • Đăng ký lái thử Đăng ký lái thử

   Mua xe trả gópMua xe trả góp

   Mua xe trả gópYêu cầu báo giá

   • Mazda6 2.0LDELUXE Đỏ Soul Red Crystal
   • Động cơ 
    Công suất cực đại 
    Mô men xoắn cực đại

   • 1998 cc
    153 HP/6,000 rpm
    200 Nm/4,000 rpm

   • 827.000.000 VNĐ

    Ước tính giá đầy đủ

   • Mazda6 2.0L DELUXE Xám Machine Grey và Trắng Snowflake White Pearl
   • Động cơ 
    Công suất cực đại 
    Mô men xoắn cực đại

   • 1998 cc
    153 HP/6,000 rpm
    200 Nm/4,000 rpm

   • 823.000.000 VNĐ

    Ước tính giá đầy đủ

   • Mazda6 2.0L DELUXE Tiêu chuẩn
   • Động cơ 
    Công suất cực đại 
    Mô men xoắn cực đại

   • 1998 cc
    153 HP/6,000 rpm
    200 Nm/4,000 rpm

   • 819.000.000 VNĐ

    Ước tính giá đầy đủ

   • Mazda6 LUXURY
   • Động cơ 
    Công suất cực đại 
    Mô men xoắn cực đại

   • 1998 cc
    153 HP/6,000 rpm
    200 Nm/4,000 rpm

   • 899.000.000 VNĐ

    Ước tính giá đầy đủ

   • Mazda6 2.0L luxury Xám Machine Grey vàTrắng Snowflake White Pea
   • Động cơ 
    Công suất cực đại 
    Mô men xoắn cực đại

   • 1998 cc
    153 HP/6,000 rpm
    200 Nm/4,000 rpm

   • 903.000.000 VNĐ

    Ước tính giá đầy đủ

   • Mazda6 2.0L luxury Đỏ Soul Red Crystal
   • Động cơ 
    Công suất cực đại 
    Mô men xoắn cực đại

   • 1998 cc
    153 HP/6,000 rpm
    200 Nm/4,000 rpm

   • 907.000.000 VNĐ

    Ước tính giá đầy đủ

   • Mazda6 2.5L Premium Tiêu chuẩn
   • Động cơ 
    Công suất cực đại 
    Mô men xoắn cực đại

   • 2488 cc
    185 HP/5,700 rpm
    250 Nm/3,250 rpm

   • 1.019.000.000 VNĐ

    Ước tính giá đầy đủ

   • Mazda6 2.5L Premium Xám Machine Grey và Trắng Snowflake White Pear
   • Động cơ 
    Công suất cực đại 
    Mô men xoắn cực đại

   • 2488 cc
    185 HP/5,700 rpm
    250 Nm/3,250 rpm

   • 1.023.000.000 VNĐ

    Ước tính giá đầy đủ

   • Mazda6 Premium Đỏ Soul Red Crystal
   • Động cơ 
    Công suất cực đại 
    Mô men xoắn cực đại

   • 2488 cc
    185 HP/5,700 rpm
    250 Nm/3,250 rpm

   • 1.027.000.000 VNĐ

    Ước tính giá đầy đủ

  • Đăng ký lái thử Đăng ký lái thử

   Mua xe trả gópMua xe trả góp

   Mua xe trả gópYêu cầu báo giá

   • All new mazda3 sport deluxe
   • Động cơ 
    Công suất cực đại 
    Mô men xoắn cực đại

   • 1,496 cc
    110Hp/6000rpm
    146 Nm/3500 rpm

   • 759.000.000 VNĐ

    Ước tính giá đầy đủ

   • All new mazda3 sport 2.0 signature luxury
   • Động cơ 
    Công suất cực đại 
    Mô men xoắn cực đại

   • 1.998cc
    153hp/6000rpm
    200Mn/4000rpm

   • 899.000.000 VNĐ

    Ước tính giá đầy đủ

   • All NEW Mazda 3 Sedan luxury
   • Động cơ 
    Công suất cực đại 
    Mô men xoắn cực đại

   • 1,496 cc
    110Hp/6000rpm
    146 Nm/3500 rpm

   • 769.000.000 VNĐ

    Ước tính giá đầy đủ

   • All NEW Mazda 3 Sedan premium
   • Động cơ 
    Công suất cực đại 
    Mô men xoắn cực đại

   • 1,496 cc
    110Hp/6000rpm
    146 Nm/3500 rpm

   • 839.000.000 VNĐ

    Ước tính giá đầy đủ

   • All NEW Mazda 3 Sedan 2.0signature luxury
   • Động cơ 
    Công suất cực đại 
    Mô men xoắn cực đại

   • 1.998cc
    153hp/6000rpm
    200Mn/4000rpm

   • 869.000.000 VNĐ

    Ước tính giá đầy đủ

   • All NEW Mazda 3 Sedan 2.0signature premium
   • Động cơ 
    Công suất cực đại 
    Mô men xoắn cực đại

   • 1.998cc
    153hp/6000rpm
    200Mn/4000rpm

   • 919.000.000 VNĐ

    Ước tính giá đầy đủ

  • Đăng ký lái thử Đăng ký lái thử

   Mua xe trả gópMua xe trả góp

   Mua xe trả gópYêu cầu báo giá

Tư vấn trả góp ô tô 

Tư vấn hỗ trợ trả góp lấy xe ngay với thủ tục đơn giản và lãi suất thấp nhất. Cam kết duyệt 99% hồ sơ vay, kể cả nợ xấu.

NGÂN HÀNG HỖ TRỢ VAY MUA XE LÃI SUẤT THẤP

Liên hệ ngay

Ở đâu giá tốt hơn, ở đây giá tốt nhất

Xem xe, trải nghiệm xe

Số 19 đường 2A, P. An Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai

Gọi ngay để nhận Khuyến Mãi

Bộ phận bán hàng Mazda Biên Hòa
0906759725
Phục vụ 24/7.

Đăng ký lái thử xe Mazda (MIỄN PHÍ)

Thông tin liên hệ

Mazda Biên Hòa

 • Số 19 đường 2A, P. An Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
 • duonghoanghuy1@thaco.com.vn
 • 0906759725
 • 356235234
 • Thời gian làm việc:
  8:00 - 17:00 từ thứ 2 đến thứ 6
  8:00 - 15:00 thứ 7
Hotline kinh doanh0906759725
Theo dõi chúng tôi tại

Tìm vị trí

GỌI NGAY